Provisional Admission 2020-21

 

 

सूचना :

१.    Provisional Merit List जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी पुढील सूचना मिळेपर्यंत  कोणतेही कागदपत्र जमा करणेसाठी महाविद्यालयामध्ये येऊ नये.     

२.   Online Classes संदर्भात विद्यार्थ्यांनी ज्या त्या विभागप्रमुखांना संपर्क करावा.   

३. Provisional Merit List संदर्भात कुठलीही शंका असेल तर प्रवेश समितीशी संपर्क करावा. 

 

 IInd Year Provisional Admission List 

 B.A.II   Click Here  ( प्रवेशासंबधी तक्रार असेल तर ११/८/२०२० पर्यंत संपर्क साधावा )
 B.Com.II Grantable  Click Here
 B.Com.II Non Grant  Click Here
 B.Sc.II  Click Here

IIIrd  Year Provisional Admission List 

 B.A.III  Click Here
 B.Com.III Grantable  Click Here
 B.Com.III Non Grantable  Click Here
 B.Sc.III

 Click Here ( Merit List - I )  Click Here ( Merit List - II )