STAY HOME STAY SAFE

 

सूचना :   

                                 i. विदयार्थ्यांनी सर्व सूचना नीट वाचून बिनचूक फॉर्म भरावा. 

                               ii. गुणांबाबत विसंगती आढळल्यास योग्य ती कार्यवाही  केली जाईल 

                              iii. सर्व विद्यार्थ्यांनी त्यांचे  अपडेटेड , सध्या वापरात असलेले Email Id आणि Whats app no. न चुकता द्यावेत.

                              iv. प्रथम प्राधान्य विवेकानंद महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना दिले जाईल . जागा रिक्त राहिल्यास बाहेरील महाविद्यालयातील विदयार्थ्यांचा विचार होईल. 

                               v. Provisional Admission Last Date : 31st July 2020

                              vi. Provisional Admission Form online भरलेनंतर Hard Copy  जमा करणेसाठी महाविद्यालयामध्ये येऊ नये. 

           . 

 Provisional Admission Part - II 

    B.A.II  Click Here
         B.Sc.II  Click Here
          B.Com.II Click Here
B.B.A./B.C.A./B.Sc. Entire CS/B.Sc. Entire Biotech/B.Voc. II. Click Here

         

Provisional Admission Part - III 

 

      B.A.III Click Here
         B.Sc.III   
          B.Com.III  
B.B.A./B.C.A./B.Sc.Entire CS/B.Sc.Entire Biotech/B.Voc.III Click Here